Lutefisken lengter etter havet,
Havet det er lutefiskens hjem.
Dette var første vers,
Nå kommer andre vers, 
Det lyder så:

Lutefisken lengter etter havet,
Havet det er lutefiskens hjem.
Dette var andre vers,
Nå kommer tredje vers, 
Det lyder så:

Lutefisken lengter etter havet,
Havet det er lutefiskens hjem.
Dette var tredje vers,
Nå kommer fjerde vers, 
Det lyder så:
... 

Også fortsetter det sånn så lenge man orker. x3
 

Leave a Reply.